W Warsztacie Terapii Zajęciowej ChSON „Ognisko” w Krakowie od 18 lat zajmujemy się wsparciem samodzielności osób z niepełnosprawnościami, podnoszeniem jakości ich życia i pracą nad zmianą stereotypowego spojrzenia na nie. Przez wiele lat samodzielnie szukaliśmy rozwiązań pomagających świadczyć nasze usługi na jak najwyższym poziomie. Nie prosiliśmy i nie domagaliśmy się o więcej od organów zarządzających, licząc, że nasza praca zostanie zauważona wraz z zachodzącymi zmianami w postrzeganiu osób z niepełnosprawnościami. Polityka rządzących jednak dobitnie nam pokazuje, że nawet pracując najlepiej, jak się da, udoskonalając nasze metody pracy, współpracując z biznesem i wprowadzając innowacje na różnych polach, nie możemy liczyć na należne nam uznanie, a przede wszystkim godne płace i warunki pracy, pozwalające ze spokojem patrzeć w przyszłość, rozwijać się i inwestować siły i środki w dalszą pracę.
Przedstawione w projekcie zmiany finansowania są niewspółmierne do ponoszonych przez nas kosztów, a jedynie są marną próbą zadowolenia opinii publicznej. Próbą, która nie jest w stanie zrekompensować naszych potrzeb, a już z całą pewnością nie pozwoli na wprowadzenie żadnych istotnych zmian w funkcjonowaniu warsztatów terapii zajęciowej (także tych, które są zaplanowane do wdrożenia przez nowe Standardy funkcjonowania WTZ). Po raz kolejny czujemy się upokorzeni i zasmuceni podejściem władzy do swoich obywateli. Wyrażamy całkowite poparcie dla postulatów i działań reprezentującego warsztaty Ogólnopolskie Forum WTZ, FORUM WTZ – Małopolska i liczymy na wysłuchanie naszych głosów przez Stronę Rządzącą.