Tekst łatwy do czytania - ETR

Niebieski znak z książką, kciukiem i uśmiechniętą twarzą oznacza łatwe teksty.
Ten znak stosowany jest na całym świecie.
Łatwe teksty oznacza się czasem skrótem "ETR".
Wpisy na naszej stronie piszemy łatwym tekstem.
Chcemy, żeby nasza strona była dla wszystkich zrozumiała.
Niektóre informacje mogą być napisane w trudny sposób.
Są to najczęściej informacje wymagane przez przepisy prawa.
Jeżeli nie rozumiesz czegoś w tekście, to napisz do nas lub zadzwoń.