📘ETR: Nasz warsztat dostał się do pilotażu Standardów Funkcjonowania WTZ. Oznacza to, że będziemy testowali działanie nowych zasad, które będą obowiązywać wszystkie WTZ w Polsce. Będziemy pracować na nowych dokumentach i sprawdzać, czy pomagają one w realizacji celów warsztatu. Nowe standardy działania wtz są po to, żeby jeszcze lepiej wspierać uczestników.

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/ogloszenie-wynikow-naboru-72-warsztatow-terapii-zajeciowej-do-udzialu-w-pilotazu-standardow/?fbclid=IwAR0qEhonFAweCI_Nifwkq5F1DVtv2xJ1GX1QPAWxgCV81Hcc3Eo31fqyx28